Psychiatrische kliniek Henri-Chapelle

Meer weten

De “Psychiatrische Kliniek van de Broeders Alexianen” beoogt volgende doelstellingen: de herstructurering van de bestaande gebouwen in functie van de nieuwe medische technieken die meer comfort en therapeutische mogelijkheden bieden. Hiernaast zijn een betere interne en externe circulatie en rationelere exploitatiekosten onontbeerlijke objectieven.

De kliniek is een zeer complexe site met een geheel aan bijgebouwen die met de jaren stapsgewijs opgetrokken werden in functie van de behoeften.

Ons doel, het tegemoetkomen aan verschillende wensen: de veiligheid, het fysieke en moreel welzijn van patiënten en personeel verzekeren, een leesbaar en attractief gebouw ontwerpen maar met een economische realistische investering en uitbatingkost.

Total budget: 
2 700 000€
Client: 
Clinique Psychiatrique des Frères Alexiens
Categorie: 
Architecture
Equipements de soins
Patrimoine
Paysage
Address: 
Rue du Château de Ruyff 68
4841 Henri-Chapelle
België
Date: 
2014
Managers: 
Antoine Warin
Pierre Donot
Partners: 
Bureau d’Architecture Renier
CGL Consult (stabilité)
Rue Nouvelle (TS)
Surface: 
2 820m2