Herinrichting Stadscentrum La Louviere

Meer weten

Herinrichting van pleinen en straten in het stadscentrum

Filosofie bij de aanpak:

Het creëren van een coherent ruimtelijk systeem met een sterke identiteit door eenvoudige, maar sterke herinrichtingsprincipes. Zodat de stad deze in eigen beheer kan waarmaken in de tijd met het oog op de uitbouw van een globaal stadsproject. Dit, in overleg met stedenbouwkundige en architecturale opdrachthouders.

De kracht van het globaal concept zit in de eenvoud:

  • Uitbouw van een sterk commercieel centrumgebied door het gebruik van «gelijke wapens» zoals deze van commerciële shoppingcentra : een sterke identiteit, beter inspelen op de zintuigen, shoppertainement
  • Het « bos terug in de stad » brengen door opnieuw rijbeplantingen aan te brengen. Het ontwerp voorziet hiervoor een markerende beplanting in de straten met gevarieerde soorten en kleuren, daarentegen worden de pleinen als open plekken met veel licht ingericht.
  • Het verlichtingsplan zal een aantrekkelijke, nachtelijke identiteit aan de stad bezorgen en gelijktijdig beantwoorden aan de tecnische mogelijkheden en beperkingen.

Pleinen en straten zijn complementair ontworpen : straten met diverse bomen volgens een thematiek met kleuren, de gemeentelijke pleinen Maugrétout en La Louve als de open plekken. De onderlinge contrasten worden ook onderstreept in de keuze van verhardingsmaterialen (blauwe steen) en de verlichtingspalen. De straat krijgt meer ontmoetingsplaatsen als “kleine stedelijke salonruimten”, o.m. door bredere voetpaden in kwaliteitsvolle betonstraatstenen en accenten met blauwe steen en een eigen verlichting. De parkeerstroken krijgen een eigen materiaal, in contrast met de rijstroken die globaal in asfalt uitgevoerd zijn.

Client: 
Stad La Louvière
Categorie: 
Paysage
Rénovation urbaine
Espaces publics
Address: 
La Louvière
België
Date: 
2009 to 2011
Managers: 
Serge Colin
State: 
Terminé
Partners: 
AT Osborne
BECI
ACT Lightning
Transitec
Budget per phase: 
6800000 € HTVA Fond Feder + rénovation urbaine